Bouwstenen

Submodaliteiten

Submodaliteiten zijn de kleinste bouwstenen van onze gedachten. Onze gedachten bouwen we op door beeld, gevoel en woorden van binnen te combineren. Dat doe je beslist in bijna alle gevallen onbewust en automatisch. Totdat je een NLP-opleiding volgt. Dan ga je...

Herkaderen

Herkaderen is de techniek achter positief denken. Want vaak is een probleem een probleem vanwege het perspectief! Definitie van herkaderen: de betekenis van een verschijnsel veranderen door het in een ander kader te plaatsen. Globaal zijn er drie typen van herkaderen:...

Predicaten

Predicaten zijn woorden die we kunnen koppelen aan onze representatiesystemen. Bij het onderdeel rapport hebben we gezien dat 7% van het effect van de communicatie door woorden wordt bepaald. Het gebruik van predicaten sluit aan bij dat deel van het maken van rapport....

Delen

Binnen NLP wordt er veel gewerkt met delen. Delen zijn als het ware gedeelten van de persoonlijkheid die zorgen voor innerlijke conflicten. Een innerlijk conflict ontstaat als er in een persoon twee motivatiestromen (gedeelten) onverenigbare gedragingen willen...

De waarneemposities

De waarneemposities hebben te maken met verschillende gezichtspunten die je kunt innemen in relatie tot iemand anders. Gregory Bateson stelde: “Om een situatie zo goed mogelijk te kunnen beoordelen, is het belangrijk om deze situatie vanuit minimaal drie verschillende...

Milton model

Het Milton Model is een taalpatronenmodel die je goed kunt gebruiken om Af te stemmen op de denkwereld De stemming van een ander positief te beïnvloeden De ander af te leiden van het  bewuste denken Doordat de taalpatronen dubbelzinnig van aard zijn, en bewust vaag...

Zintuiglijke scherpzinnigheid

Elke verandering aan de binnenkant geeft een verandering aan de buitenkant. Zintuiglijke scherpzinnigheid is een heel belangrijk onderwerp in de opleidingen op het gebied van coachen die we geven. Want….de meeste informatie haal je niet uit wat de cliënt zegt maar uit...

Strategieën

Vaak zijn we meer bezig met WAT iemand doet dan HOE iemand iets doet. De HOE-vraag is heel interessant om te stellen. HOE doe jij waar je goed in bent? Als je je daar bewust van wordt, kun je je kwaliteiten nog makkelijker soepel en bewust inzetten. HOE doe je je...

Ankeren

Ankeren is een belangrijk onderwerp in de NLP, maar vooral in het dagelijks leven. En je zult je er doorgaans weinig bewust van zijn. Als een gebeurtenis een intense stemming oproept, raken die twee neurologisch aan elkaar gekoppeld. Zo zal een liedje uit de tijd dat...

Oogpatronen

Zou je aan de buitenkant van iemand kunnen zien hoe iemand aan de binnenkant denkt? Dat lijkt op magie, maar het heeft eigenlijk alleen maar te maken met de onbewuste oogpatronen die mensen maken. De oogbewegingen geven namelijk aan welk systeem iemand gebruikt om bij...