Geregistreerd bij:
Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)

Geregistreerd bij:
Centraal Register Kort Beroepsonderwijs
 (CRKBO)

 Erkend door:
Nederlandse Vereniging voor NLP
(NVNLP)

Algemene voorwaarden De eerste verdieping Opleidingen

De eerste verdieping Opleidingen hanteert de algemene voorwaarden van de NRTO: https://www.nrto.nl/kwaliteit/algemene-voorwaarden/

We hanteren ook de gedragscode van de NRTO: https://www.nrto.nl/kwaliteit/gedragscode/

 

Klachtenregeling

Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Wanneer mondeling contact niet leidt tot het naar tevredenheid oplossen van een klacht kan deze schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat (t.a.v. Selene de Jong). Na ontvangst streven wij naar beantwoording binnen 14 dagen. De maximale termijn van afhandeling is gesteld op 6 weken. Indien noodzakelijk kan deze (gemotiveerd en in overleg) worden uitgebreid. Klachten worden geregistreerd en gedurende maximaal een jaar na afhandeling bewaard.

Mocht de afhandeling van de klacht niet naar wens zijn verlopen dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie of de Nederlandse Vereniging Voor NLP (NVNLP).

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl
070 3105310
NVNLP
Postbus 133
3480DC Harmelen
www.nvnlp.nl / info@nvnlp.nl
0348 – 44 65 50

Het oordeel van de Geschillencommissie of NVNLP is bindend en wordt door De eerste verdieping snel geïmplementeerd.

 

Privacy

De eerste verdieping gaat vertrouwelijk en conform Europese wetgeving om met persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons Privacy Protocol en cookie statement.

 

De eerste verdieping Opleidingen

Hoofdlokatie en administratie: Dorpsstraat 7 / 2712 AB Zoetermeer
Trainingslokatie: Achterom 78 / 2611 PS Delft

Telefoon: 079 – 2033 400
E-mail: info@1e-verdieping.nl
Website: www.1e-verdieping.nl
KVK: 64929930
BTW-nr: NL855908270B01
IBAN: NL82RABO0133126617

De eerste verdieping Opleidingen is onderdeel van LSR BV.