Basisvooronderstellingen NLP

Achter het stuur of op de achterbank?

Overtuigingen zijn alle gedachten die voor jou waar zijn. Heel subjectief dus (ik ben dik, geld maakt gelukkig, je moet hard werken, ik ben een leuk mensen, samenwerken is noodzakelijk voor succes. Zomaar wat zinnen die wel of niet een overtuiging van je zullen zijn).  Overtuigingen maken deel uit van ons wereldmodel. Overtuigingen zitten in de filters (zie NLP-communicatiemodel) en bepalen dus wat wij wel of juist niet waarnemen.  Overtuigingen kunnen zo in elkaar zitten dat ze je vooruit helpen, of dat ze je belemmeren.

Binnen NLP gaan wij uit van vier basis-overtuigingen die doorgaans helpend zijn voor mensen. Het blijkt namelijk dat als we die basis-overtuigingen accepteren en integreren, de weg naar verandering makkelijker en sneller verloopt.

1 All learning, behavior, change is unconscious
Oftewel: al het leren, al het gedrag en al het veranderen vindt plaats en is opgeslagen op onbewust niveau. Ons onbewuste staat voor alles waar we ons (op dit moment) niet bewust van zijn. Milton Erickson is degene die veel gebruik maakte van de werking van het onbewuste in zijn therapie. Hij vertrouwde erop dat de mens alle bekwaamheden in zich heeft om te slagen en dat al deze bekwaamheden zijn opgeslagen in diezelfde mens. Daar waar ze zijn opgeslagen noemde Erickson ‘het onbewuste’, daar waar we ons niet bewust van zijn. Ons onbewuste staat ook voor alle lichamelijke processen die ons lichaam sturen, alles wat we eens hebben geleerd, alle opgeslagen ervaringen, ook als die ons (bewust) ontgaan.

2 Oorzaak – gevolg
De uitdrukking ‘aan de kant van de oorzaak staan’ wordt veelvuldig in de NLP gebruikt en is dan ook een van de meest belangrijke uitgangspunten bij effectieve verandering. Mensen die aan de kant van de oorzaak staan zijn er van overtuigd dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op datgene wat zij in het leven creëren en weten dat zij zelf de wereld en hun resultaten in de wereld zelf beïnvloeden. Zij gaan ervan uit dat de oplossing voor veel problemen ligt in een nieuwe en andere manier van waarnemen
en denken. Een van de bewegingen die deelnemers aan NLP-trainingen maken is om nog meer aan de kant van de oorzaak te gaan staan. Als metafoor kun je je afvragen: ‘Stel dat je jouw leven als een bus ziet, zit je dan achterin de bus en geef je het stuur uit handen of heb je het gevoel dat je voorin zit en zelf het stuur in handen hebt?’.

De basisvoorwaarde voor het maken van echte verandering en het behalen van succes is dat mensen bereid zijn om aan de kant van de oorzaak te gaan staan. Het is hierbij zelfs interessanter om de overtuiging te hebben dat jij je eigen handelen zelf kan beïnvloeden, dan dat je precies weet welke achtereenvolgende stappen er genomen moeten worden.

3 Onbeperkende overtuigingen
Zoals al gezegd: overtuigingen zijn de sturingsmechanismen van de mens. Overtuigingen lijken op opdrachtgevers van de hersenen. Hoe meer we over menselijk gedrag leren, hoe meer we leren over de buitengewone macht die overtuigingen over ons leven hebben. Excellentie begint met het bewustzijn dat onze overtuigingen een keuze zijn. Wanneer je in succes en verandering gelooft, word je bekrachtigd om het te bereiken. Wanneer je in falen gelooft, zal de kans ook groot zijn dat je dat zult ervaren. Henry Ford zei ooit: “Als je denkt dat je iets kan heb je gelijk. Als je denkt dat je iets niet kan ook”.

4 Het centraal zenuwstelsel kan geen ontkenning onthouden
Het woordje ‘niet’ bestaat alleen in taal en niet in denken. In het proces van het creëren van onze interne voorstelling, oftewel ons gedachtenpatroon, is onze menselijke geest niet in staat een ontkenning vast te houden. Je kunt pas ergens niet aan denken als je er eerst aan gedacht hebt. Zo heeft de uitspraak ‘dit
moet ik niet vergeten’ andere impact dan de uitspraak ‘dit moet ik onthouden’.

Nu we dit weten kunnen we onszelf en anderen dus effectieve boodschappen of opdrachten geven door ons te richten op datgene wat we willen in plaats van datgene wat we niet willen, hetgeen ook bij verandering belangrijk is. Want deze vooronderstelling kan ook gelezen worden als: ‘richt je op datgene wat je wilt, in plaats van op datgene wat je niet wilt’. Als mensen willen veranderen gaat het er ook om dat ze in staat zijn hun focus (aandacht en energie) te richten op hun doel in plaats van op hun probleem.

NLP DIPPEN en DIMMEN: Oplossingsgericht Werk

NLP DIPPEN en DIMMEN: Oplossingsgericht Werk

Oplossingsgericht WerkDippen en Dimmen Richt je je op wat je wilt, of op wat je niet wilt? Ga je uit van ‘Denken in Problemen (DIPPEN)’ of ‘Denken in Mogelijkheden (DIMMEN)’? Bij De eerste verdieping denken we vanuit de ‘Wat Werkt Wel-regel’. En dat is meer dan een...

NLP Submodaliteiten: een krachtige manier om je blik te verruimen!

NLP Submodaliteiten: een krachtige manier om je blik te verruimen!

SubmodaliteitenEen krachtige manier om je blik te verruimen Submodaliteiten zijn de kleinste bouwstenen van onze gedachten. Onze gedachten bouwen we op door beeld, gevoel en woorden van binnen te combineren. Dat doe je beslist in bijna alle gevallen onbewust en...

NLP Herkaderen: bekijk het eens anders!

NLP Herkaderen: bekijk het eens anders!

HerkaderenBekijk het eens anders! Herkaderen is de techniek achter positief denken. Want vaak is een probleem een probleem vanwege het perspectief! Definitie van herkaderen: de betekenis van een verschijnsel veranderen door het in een ander kader te plaatsen. Globaal...