De invloed van anderen

Je influencial five wordt samen ook wel je morfogenetische veld genoemd. Een term uit de ontwikkelingsbiologie die duidt op een groep cellen die communiceren via signaalstoffen en zo bepaalde cellen kunnen aanzetten tot actie. Dat kan gaan om het repareren van schade of het vervangen van afgestorven cellen.

Niet alleen cellen in een organisme, ook zonder signaalstoffen kan het morfogenetisch veld momentaan andere organismen beïnvloeden. Een fenomeen waarmee ook onverklaarbaar groepsgedrag uit het dierenrijk, zoals een school vissen of het gedrag van zwermen vogels in de lucht kan worden verklaard. En bij ons verklaart het hoe het kan dat je een gemiddelde bent van de vijf mensen om je heen, en waarom sommige hondenbaasjes na verloop van tijd bij wijze van spreken steeds meer op hun hond gaan lijken.

Oefening: op zoek naar jouw influencial five
  1. Wat is op dit moment belangrijk voor jou?
  2. Waar wil je als mens naartoe?
  3. Wat is je doel?
  4. Wat is je wens?
  5. Waar wil je tijd aan besteden en energie in steken?
  • Sta eens stil bij jouw influencial five: als je naar je dag- en weekindeling kijkt, wie komen er dan in aanmerking? Met andere woorden: zijn de mensen met wie je vrijwillig (familie, vrienden) of minder vrijwillig (collega’s) veel tijd spendeert je grootste ‘fans’ en bevorderen zij dit traject, deze wens of dat doel? Zijn het mensen aan wie je je kunt optrekken, die je inspireren, waar je je fijn, geliefd, gewaardeerd, thuis, jezelf… of anderzijds lekker bij voelt?
    Of zitten er, nu je er zo over nadenkt, een of twee ‘zuigers’ tussen. Mensen bij wie je energie je in de steek laat wanneer je er te lang naar moet luisteren. Mensen die je vooruitgang voortdurend ter discussie stellen, je onbewust in een hokje stoppen waar je voor jouw gevoel niet meer in past. Mensen die je irriteren. Mensen die je groei (en dus welbehagen) in de weg staan?
  • Betekent dit vervolgens dat je al je bestaande vriendschappen overboord moeten gooien? Zo’n haast heeft het uiteraard niet (al kennen we iemand die dit wel zo gedaan heeft), maar soms kan inzicht hierin het de moeite waard maken om iets in de relatie ter discussie te stellen. Of wanneer je écht in de spijkerbroek wil passen beslissen dat je je brownie-vriendin iets minder wilt zien totdat de broek weer dicht kan. Het is in ieder geval de moeite waard om eens over na te denken en te evalueren of je blij bent met jouw influencial