Delen

Having the cake and eat it too

Binnen NLP wordt er veel gewerkt met delen. Delen zijn als het ware gedeelten van de persoonlijkheid die zorgen voor innerlijke conflicten. Een innerlijk conflict ontstaat als er in een persoon twee motivatiestromen (gedeelten) onverenigbare gedragingen willen uitvoeren. Bijvoorbeeld zwijgen en praten, haten en liefhebben, weglopen en benaderen. Eigenlijk is de term ‘delen’ een werkbare metafoor om effectief te veranderen.

We weten niet of er werkelijk sprake is van een ‘deel’. Wel weten we dat ‘iets’ in een persoon ervoor zorgt dat er innerlijke conflicten ontstaan. Je hoeft echt niet knettergek te zijn om in delen te denken hoor. Iedereen heeft van die momenten dat het voelt alsof je twee kanten tegelijk op wil. Dat je niet kan kiezen, je uitgerekt voelt.

Delen kunnen zich op alle neurologische niveaus voordoen en vaak worden we er op het niveau van gedrag mee geconfronteerd. ‘Aan de ene kant wil ik dit doen, maar aan de andere kant wil ik dat doen’ of ‘ik wil eigenlijk niet x doen, maar het lijkt iedere keer vanzelf te gaan’. Op een andere manier zou je kunnen zeggen: iemand wil iets, maar tegelijkertijd houdt iets in die persoon hem tegen, bijvoorbeeld angst, schaamte, onzekerheid, twijfel, enzovoorts.

Om het werken met delen makkelijker te maken en innerlijke conflicten op te lossen is het goed om enkele aannames te doen over delen. Enkele belangrijke vooronderstellingen zijn:

Altijd zullen twee delen dezelfde hoogste intentie/bedoeling hebben

Innerlijke conflicten manifesteren zich op het niveau van gedrag. Binnen NLP gaan we ervan uit dat achter ieder gedrag een positieve intentie zit en als we van beide delen de intentie upchunken, zal blijken dat beide delen dezelfde allerhoogste intentie hebben.

De incongruentie ligt in het verschil tussen bedoeling/intentie en functie/gedrag

Ondanks dat beide delen dezelfde allerhoogste intentie hebben, worden we op het niveau van gedrag geconfronteerd met verschillende gedragingen. Strijd en overgave, weggaan en blijven, doorgaan en stoppen, enz..

De delen waren ooit een deel van een groter geheel

Er is in onze persoonlijke ontwikkeling een tijd geweest dat we zonder delen functioneerden. Delen zijn een resultaat van significant emotionele gebeurtenissen (SEG). In het proces van persoonlijke ontwikkeling zijn mensen weer op zoek naar het gevoel één en volledig met zichzelf te kunnen zijn.

Delen / Parts

 1. Zijn delen van het onbewuste. Delen hebben een bedoeling/intentie en een functie/gedrag.
 2. Zijn functioneel afgescheiden van de rest van het zenuwstelsel (niet geïntegreerd).
 3. Handelen soms als kleinere/lagere persoonlijkheden. Zijn waarschijnlijk de significante anderen (gemodelleerd, imprinted).
 4. Kunnen eigen waarden- en overtuigingensystemen hebben.
 5. Zijn verantwoordelijk voor het behoud van het systeem. Hebben veel invloed op de interne voorstelling/gedachtepatroon).
 6. Zijn het resultaat van/ontstaan uit Significante Emotionele Gebeurtenissen (SEG).
 7. Zijn te beschouwen (en misschien continueren) van niet-geïntegreerd gedrag.
 8. Zijn een bron van incongruentie in het individu.
 9. Zijn zelf incongruent.
 10. Verschillen bij incongruentie tussen bedoeling/intentie en functie/gedrag.
 11. Hebben vaak/meestal een tegenpool/keerzijde van de medaille (het zenuwstelsel moet namelijk zijn balans handhaven).
 12. Hebben altijd/gewoonlijk dezelfde hoogste bedoeling/intentie.
 13. Waren ooit een deel van een groter geheel.
 14. Kunnen re-integreren/herenigen op deze basis.
NLP DIPPEN en DIMMEN: Oplossingsgericht Werk

NLP DIPPEN en DIMMEN: Oplossingsgericht Werk

Oplossingsgericht WerkDippen en Dimmen Richt je je op wat je wilt, of op wat je niet wilt? Ga je uit van ‘Denken in Problemen (DIPPEN)’ of ‘Denken in Mogelijkheden (DIMMEN)’? Bij De eerste verdieping denken we vanuit de ‘Wat Werkt Wel-regel’. En dat is meer dan een...

NLP Submodaliteiten: een krachtige manier om je blik te verruimen!

NLP Submodaliteiten: een krachtige manier om je blik te verruimen!

SubmodaliteitenEen krachtige manier om je blik te verruimen Submodaliteiten zijn de kleinste bouwstenen van onze gedachten. Onze gedachten bouwen we op door beeld, gevoel en woorden van binnen te combineren. Dat doe je beslist in bijna alle gevallen onbewust en...

NLP Herkaderen: bekijk het eens anders!

NLP Herkaderen: bekijk het eens anders!

HerkaderenBekijk het eens anders! Herkaderen is de techniek achter positief denken. Want vaak is een probleem een probleem vanwege het perspectief! Definitie van herkaderen: de betekenis van een verschijnsel veranderen door het in een ander kader te plaatsen. Globaal...