Wat is NLP?

Acties, reacties, niet-reacties, gevoelen en successen verklaard

Neurolinguïstisch Programmeren is een communicatie- en veranderingsmethodiek die zich bezig houdt met de onbewuste processen die ten grondslag liggen aan onze communicatie. Het wordt ook wel de kunst en de wetenschap van succesvol functioneren genoemd. Het is ontstaan in de jaren zeventig, toen twee wetenschappers, John Grinder (linguïst/taalkundige) en Richard Bandler (wiskundige), mensen hebben bestudeerd die opvallende eigenschappen hadden. Ze bestudeerden onder andere Milton Erickson (hypnotherapeut), Virginia Satir (gezinstherapeute), Fritz Perls (gestalttherapeut). Vanuit deze studie zijn modellen en technieken ontstaan die overdraagbaar zijn. Op deze manier kunnen snel en doelgericht succesvolle structuren worden aangeleerd waar anderen soms jaren over hebben gedaan.

dev image nlp john grinder dev image nlp richard bandler

John Grinder           Richard Bandler

NLP is vooral een praktische benadering. En de meest effectieve manier om te leren is het te doen. Een basishouding die gekenmerkt wordt door nieuwsgierigheid en de bereidheid om te experimenteren zal het leerproces bevorderen. NLP wordt ook wel een empirische methodiek genoemd. De ervaring heeft geleerd dat het werkt en of het wetenschappelijk bewezen is wordt als minder belangrijk gezien. Veel eerder wordt de vraag gesteld: “Werkt het of werkt het niet?”. Dat is ook de reden dat tot op de dag van vandaag er steeds weer nieuwe technieken aan de methodiek worden toegevoegd. NLP is dus voortdurend in ontwikkeling.

NLP is een methodiek die ons niet alleen leert om succesvol met de ander te communiceren, maar veel eerder zichtbaar maakt hoe wij met onszelf communiceren. Het geeft ons inzicht in hoe wij de wereld aan onszelf weergeven en biedt handvatten om (indien gewenst) dit op een zodanige manier te doen dat het onze persoon en ons handelen versterkt. Hiervoor maakt NLP een onderscheid tussen inhoud en structuur. Daar waar de inhoud telkens anders kan zijn (de gebeurtenissen die we meemaken verschillen van elkaar) is de structuur (het patroon dat we hanteren om met die gebeurtenis om te gaan) vaak dezelfde. NLP is daarom minder geïnteresseerd in de inhoud, maar veel meer in de structuur en de manier waarop onze patronen veranderd kunnen worden.

Enkele definities die gehanteerd worden:

  • NLP is de studie van de structuur van de subjectieve ervaring
  • NLP is het bewust maken van onbewuste processen
  • NLP is modelleren van effectief gedrag
  • NLP is een doelgestuurde communicatiemethodiek

dev image nlp virginia satir dev image nlp milton erickson

Virginia Satir               Milton Erickson

dev image nlp fritz perls dev image nlp robert dilts

Fritz Perls                                                                       Robert Dilts

NEURO

Alles wat we voelen, denken, ervaren is een product van wat er in ons zenuwstelsel plaatsvindt. NLP gaat uit van een wisselwerking tussen het centraal zenuwstelsel, onze zintuiglijke indrukken en onze subjectieve ervaringen. Het zenuwstelsel verwerkt onze ervaringen door middel van 5 zintuigen: visueel (beelden), auditief (geluid), kinesthetisch (tast, gevoel), olfactorisch (reuk), gustatoir (smaak). Ons zenuwstelsel verwerkt de prikkels die via de deze vijf zintuigen binnenkomen en vormt zo een gedachtepatroon (interne representatie), waarna we reageren middels gedrag.

LINGUΪSTISCH

We organiseren onze zintuiglijke indrukken met behulp van taal.  Die taalkundige organisatie resulteert in een wereldmodel: een samenhangend systeem van ideeën, herinneringen, verwachtingen en overtuigingen dat ons in staat stelt de binnenkomende informatie te verwerken. Naast de ons bekende taal (woorden, geluiden en lichaamstaal) verstaan we hieronder ook de innerlijke ‘hersen-taal’ waarmee we de wereld aan onszelf weergeven.

PROGRAMMEREN

Via een (veelal) onbewust proces hebben we onszelf geprogrammeerd (lees: aangeleerd) om met onze subjectieve en persoonlijke ervaringen om te gaan. We hebben allerlei strategieën ontwikkeld om succesvol en soms ook minder succesvol te handelen. Programmeren staat ook voor de mogelijkheid om deze strategieën te veranderen.

nlp communicatie
NLP DIPPEN en DIMMEN: Oplossingsgericht Werk

NLP DIPPEN en DIMMEN: Oplossingsgericht Werk

Oplossingsgericht WerkDippen en Dimmen Richt je je op wat je wilt, of op wat je niet wilt? Ga je uit van ‘Denken in Problemen (DIPPEN)’ of ‘Denken in Mogelijkheden (DIMMEN)’? Bij De eerste verdieping denken we vanuit de ‘Wat Werkt Wel-regel’. En dat is meer dan een...

NLP Submodaliteiten: een krachtige manier om je blik te verruimen!

NLP Submodaliteiten: een krachtige manier om je blik te verruimen!

SubmodaliteitenEen krachtige manier om je blik te verruimen Submodaliteiten zijn de kleinste bouwstenen van onze gedachten. Onze gedachten bouwen we op door beeld, gevoel en woorden van binnen te combineren. Dat doe je beslist in bijna alle gevallen onbewust en...

NLP Herkaderen: bekijk het eens anders!

NLP Herkaderen: bekijk het eens anders!

HerkaderenBekijk het eens anders! Herkaderen is de techniek achter positief denken. Want vaak is een probleem een probleem vanwege het perspectief! Definitie van herkaderen: de betekenis van een verschijnsel veranderen door het in een ander kader te plaatsen. Globaal...