Wheel of Life

Wat is belangrijk in het leven…

In de NLP-opleiding maken we gebruik van het Wheel of life. Dit is een mooi instrument om te kijken naar de verschillende contexten in je leven. Waar ben ik wel tevreden over en waar minder? Welke context kost me veel energie, welke geeft me energie? Welke context vind ik belangrijk?

ZO krijg je een mooi totaalbeeld. Immers als een bepaalde context niet belangrijk is voor je, wel veel energie kost en je bent er niet tevreden over, dan kun je gaan bijsturen. En ook als iets wel belangrijk is, kun je daar meer op richten. Veel mensen denken dat ze al weten hoe dat zit, en het eens rustig invullen geeft eigenlijk altijd (ja altijd!) nieuwe inzichten.

Natuurlijk zijn doelen contextafhankelijk. In je werk zul je andere doelen nastreven

Voorgaande vragen maken dat mensen vaak dichter komen bij wat werkelijk belangrijk voor hen is. En dan komen er heel andere antwoorden dan je in het dagelijks leven zomaar zou geven. Bijvoorbeeld iets over liefde, jezelf kunnen zijn, vertrouwen durven hebben, aan iets concreets bouwen, iets voor een ander betekenen, een warm gezin vormen, iets briljants uitvinden, enzovoort.

NLP DIPPEN en DIMMEN: Oplossingsgericht Werk

NLP DIPPEN en DIMMEN: Oplossingsgericht Werk

Oplossingsgericht WerkDippen en Dimmen Richt je je op wat je wilt, of op wat je niet wilt? Ga je uit van ‘Denken in Problemen (DIPPEN)’ of ‘Denken in Mogelijkheden (DIMMEN)’? Bij De eerste verdieping denken we vanuit de ‘Wat Werkt Wel-regel’. En dat is meer dan een...

NLP Herkaderen: bekijk het eens anders!

NLP Herkaderen: bekijk het eens anders!

HerkaderenBekijk het eens anders! Herkaderen is de techniek achter positief denken. Want vaak is een probleem een probleem vanwege het perspectief! Definitie van herkaderen: de betekenis van een verschijnsel veranderen door het in een ander kader te plaatsen. Globaal...