Leerstroom Taal van het Lichaam

The body is wise

Wil je meer weten over hoe hechting werkt? Hoe schaamte je tot allerlei ingewikkelde copingmechanismes doet leiden? Hoe uitsluiting net zoveel doet in je brein als fysieke pijn? En hoeveel we er voor over hebben om dat gevoel te vermijden? Wil je meer weten over het helen van ontwikkeltraumas? En hoe ook jij en ik last hebben van overprikkeling en onderprikkeling?

Wil je weten hoe we onszelf vaak keer op keer voorliegen? Hoe ons hoofd keuzes maakt die ons tweede en derde brein tegensputterend accepteren? En hoe je dat bij jezelf en anderen kunt doorbreken?

Wil je nog meer leren wat veranderingen aan de buitenkant zeggen over de interne processen bij iemand? Zodat je ingangen krijgt voor verandering zonder lange gesprekken en diepgaande analyses? Kortom wil je zelf de Taal van het Lichaam leren spreken en verstaan?

Taal van het Lichaam – opleidingsaanbod

In onze opleidingen Taal van het Lichaam werken we met de body-mind-connectie. Wat zegt het lichaam over onze gedachtes en handelingen? En andersom. Met als onderliggende bedoeling om ruimte te creëren voor nieuwe, meer functionele patronen.

Hoe dan?
  Taal van het Lichaam
  Taal van het Lichaam – verdieping
  Taal van het Lichaam in 1 dag

Taal van het lichaam

Een inspirerende opleiding voor professionals die in hun training/coaching willen werken met kennis van het brein, taal van het lichaam & emoties, regulatie van het zenuwstelsel en heling van ontwikkelings- & hechtingstraumas.

Taal van het Lichaam – verdieping

Voor iedereen die Taal van het Lichaam gevolgd heeft en een flinke vervolgstap verder wil maken. Om in verbinding, autonomie, vertrouwen en veiligheid jouw lichaam zo goed te leren kennen dat het een krachtige richtingwijzer en hulpbron is in het werk met cliënten.

Taal van het Lichaam in 1 dag

Proeven? Geïnspireerd raken? Deze dag geven we een kijkje in de keuken. Over de werking van het zenuwstelsel en hoe je daarop in kunt grijpen. Over aan de buitenkant lezen waar kernverandering mogelijk is en hoe je iemand weer los kan maken van oude patronen. Voor iedereen die al als coach/professional werkzaam is.

Wat kan ik hierna(ast)?

Persoonlijke ontwikkeling

NLP next level

Systemisch Werk