Selene de Jong

Selene de Jong-van Dam

Selene is samen met Astrid het eerste aanspreekpunt voor mensen die contact opnemen met De eerste verdieping. Samen zorgen zij dat de opleidingen in goede banen geleid worden. Want je kunt wel goeie trainers hebben… het is ook fijn als de lunch geregeld is, als er een map is voor de cursisten en als de nieuwe opleidingsdata gepland zijn en bekend zijn gemaakt. Ook als je ons een email stuurt dan is de kans groot dat Selene die met enthousiasme beantwoordt.