Wat is NLP?


De basis van NLP.

Wat is NLP?

“Neurolinguïstisch Programmeren is natuurlijk een weinig zeggende term, daar zouden de ontwikkelaars nu vast iets anders voor verzinnen”, althans volgens Richard Spek, een van de trainers. “Wij noemen het ook wel Nog Leuker Persoon worden. Of Natuurlijke LevensProcessen”. Hoe dan ook: NLP gaat er over hoe je lekkerder in je vel kunt zitten, meer energie kunt hebben en op een prettigere manier met anderen en met jezelf om kunt leren gaan. Je eigen gebruiksaanwijzing op emotioneel en communicatief gebied ontdekken zogezegd.

Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)  is een communicatie- en veranderingsmethodiek.

Het wordt ook wel de kunst en de wetenschap van succesvol functioneren genoemd. Maar mensen denken dan ook al gauw dat NLP een trucje is en dat is het zeer zeker niet! NLP maak je bewust hoe al jouw gedachten, ervaringen in het verleden, de mensen met wie je bent opgegroeid, je ideeen over de toekomst en nog veel meer, sturen hoe jij je gedraagt, hoe je met mensen omgaat en hoe je in het leven staat. En, niet onbelangrijk, hoe je dingen kunt aanpakken en veranderen als het je tegen werkt. NLP kun je heel goed bezien vanuit de metafoor van de ijsberg. Er is een deel van je communicatie zichtbaar. Dat deel geven we doorgaans het meeste aandacht terwijl daar eigenlijk de minste groeipotentie zit. Als je kijkt wat er onder de waterlijn gaande is, zul je zien dat veranderen van vaste patronen in je leven veel makkelijker en impactvoller is. 

Hoe is NLP ontstaan?

NLP is ontstaan in de jaren zeventig, toen twee wetenschappers, John Grinder (linguïst/taalkundige) en Richard Bandler (wiskundige), mensen hebben bestudeerd die opvallende eigenschappen hadden. Ze bestudeerden onder andere Milton Erickson (hypnotherapeut), Virginia Satir (gezinstherapeute), Fritz Perls (gestalttherapeut). Vanuit deze studie zijn modellen en technieken ontstaan die overdraagbaar zijn. Op deze manier kunnen snel en doelgericht succesvolle structuren worden aangeleerd waar anderen soms jaren over hebben gedaan.

John Grinder

Richard Bandler

NLP is vooral een praktische benadering. En de meest effectieve manier om te leren is het te doen. Een basishouding die gekenmerkt wordt door nieuwsgierigheid en de bereidheid om te experimenteren zal het leerproces bevorderen. Bij De eerste verdieping benaderen we NLP vanuit de WWW-gedachte. WWW staat voor Wat Werkt Wel. Oftewel: met oog voor de dingen in je leven die lekker lopen, kun je van daaruit ook andere dingen aanpakken. In een NLP-opleiding ga je dus ook heel veel ontdekken over hoe jij in elkaar zit, hoe je het lekkerste functioneert en je batterij opgeladen houdt. Vanuit de WWW-gedachte kun je dan ook steeds meer los laten Hoe Het Hoort en volgens je eigen authentieke gebruiksaanwijzing functioneren.

NLP geeft ons inzicht in hoe wij de wereld aan onszelf weergeven en biedt handvatten om (indien gewenst) dit op een zodanige manier te doen dat het onze persoon en ons handelen versterkt. Hiervoor maakt NLP een onderscheid tussen inhoud en structuur. Daar waar de inhoud telkens anders kan zijn (de gebeurtenissen die we meemaken verschillen van elkaar) is de structuur (het patroon dat we hanteren om met die gebeurtenis om te gaan) vaak dezelfde. NLP is daarom minder geïnteresseerd in de inhoud, maar veel meer in de structuur en de manier waarop onze patronen veranderd kunnen worden.

Virginia Satir

Milton Erickson

Fritz Perls

Robert Dilts

Frank Pucelik

Waarom een NLP opleiding volgen?

Een 16-daagse opleiding volgen vraagt natuurlijk wat van je qua tijd en geld. Waarom zou je die investering doen? Wat we terughoren van cursisten is dat het ze enorm veel gebracht heeft. In levensgemak, energie, betere keuzes maken, meer begrip hebben voor jezelf en voor anderen en nog veel meer. Een NLP opleiding geeft inzicht in hoe mensen (en dus jijzelf) reageren op alles wat er om ons heen gebeurt. Maar inzicht is lang niet alles, je zult vanaf de allereerste dag merken dat er dingen in je leven gaan veranderen. Simpelweg omdat je bewust wordt van dingen die je eerst niet zag.

Neem bijvoorbeeld dit filmpje. We vragen je om te tellen hoe vaak de bal overgespeeld wordt door de mensen met het witte t-shirt. *

 

De NLP Practitioner opleiding is de eerste NLP opleiding. Tijdens deze training leer je tijdens de opleiding meer over hoe je brein werkt. Je leert beter de controle te krijgen over je interne belevingswereld, je leert hoe stemmingen, emoties en doelen je leven sturen. Met als gevolg dat je je meer kunt richten op wat je wél wil in het leven en minder energie-slurpers zult toelaten. Je wordt echt niet ineens een nieuw en ander mens, wel meer jezelf is onze ervaring.

In deze podcast vertellen we over een belangrijk onderdeel in de NLP practitioner te weten hulpbronnen.

Daarnaast gaat een groot gedeelte over communicatie met anderen. Hoe kun je meer begrip hebben als mensen dingen van nature totaal anders aanpakken dan jij, hoe zitten die verschillen in elkaar, hoe zorg je dat interactie soepeler verloopt? NLP kent talrijke oefeningen en structuren die verhelderen hoe mensen totaal anders in het leven kunnen staan maar wel lekker met elkaar kunnen omgaan.

Het vervolg op de NLP practitioner is de NLP Master Practitioner opleiding. In de Master Practitioner duik je de diepte in en leer je jouw creatieve brein te ontwikkelen, nog meer vorm te geven aan het leven zoals dat jou voor ogen staat.  Het is een verdiepende opleiding waarin je ook nog lekker veel onder de waterlijn gaat ontdekken wat er in jou en anderen speelt.

Alle contexten van je leven komen langs, relaties, gezondheid, financiën, werk & carrière, sociale leven, familie, enz. Je zult meer technieken leren maar ook aandacht besteden aan het toepassen van NLP in professionele settings zoals coaching, advisering en werken met teams.

Enkele definities die gehanteerd worden:

  • NLP is het bewust maken van onbewuste processen
  • NLP is een empirische methodiek die zich bezighoudt met mensen die succesvol zijn
  • NLP is de studie van de structuur van de subjectieve ervaring
  • NLP is modelleren van effectief gedrag
  • NLP is een doelgestuurde communicatiemethodiek
  • Nog Leukere Personen

    én

  • NLP is experimenteren
  • NLP is een attitude

NEURO

Alles wat we voelen, denken, ervaren is een product van wat er in ons zenuwstelsel plaatsvindt. NLP gaat uit van een wisselwerking tussen het centraal zenuwstelsel, onze zintuiglijke indrukken en onze subjectieve ervaringen. Het zenuwstelsel verwerkt onze ervaringen door middel van 5 zintuigen: visueel (beelden), auditief (geluid), kinesthetisch (tast, gevoel), olfactorisch (reuk), gustatoir (smaak). Ons zenuwstelsel verwerkt de prikkels die via de deze vijf zintuigen binnenkomen en vormt zo een gedachtepatroon (interne representatie), waarna we reageren middels gedrag.

LINGUΪSTISCH

We organiseren onze zintuiglijke indrukken met behulp van taal.  Die taalkundige organisatie resulteert in een wereldmodel: een samenhangend systeem van ideeën, herinneringen, verwachtingen en overtuigingen dat ons in staat stelt de binnenkomende informatie te verwerken. Naast de ons bekende taal (woorden, geluiden en lichaamstaal) verstaan we hieronder ook de innerlijke ‘hersen-taal’ waarmee we de wereld aan onszelf weergeven.

PROGRAMMEREN

Via een (veelal) onbewust proces hebben we onszelf geprogrammeerd (lees: aangeleerd) om met onze subjectieve en persoonlijke ervaringen om te gaan. We hebben allerlei strategieën ontwikkeld om succesvol en soms ook minder succesvol te handelen. Programmeren staat ook voor de mogelijkheid om deze strategieën te veranderen. 

* Heb je gezien dat er meer gebeurde dan het overspelen van de bal? Heb je de AAP gezien? Zomaar een leuk voorbeeld van hoe je brein dingen niet waarneemt als het niet die richting op gestuurd wordt.