4-staps leermodel

Dat kan ik (nog) niet

Tja, hoe leer je eigenlijk? Als je het leerproces beter snapt, zul je minder snel gefrustreerd raken als je iets nieuws onder de knie probeert te krijgen.

De eerste fase is de fase waarin je je niet bewust bent dat je iets niet kunt. Je weet eenvoudig niet dat je iets niet weet. Vergelijk het met autorijden: er is een tijd geweest dat je niet wist dat je iets moest doen om een auto te besturen.

De tweede fase is de fase waarin je je bewust wordt van het feit dat je iets nog niet kunt of nog niet gemakkelijk vindt. De fase van bewust onbekwaam is een heel belangrijke, aangezien je hier ontdekt dat je iets te leren hebt. Jammer genoeg stoppen veel mensen in deze fase van het leerproces. Daarentegen zijn er juist ook veel mensen die gemotiveerd worden om nog meer te gaan leren als ze in deze fase zijn, en gaan ze extra oefenen om datgene echt onder de knie te krijgen.

De derde fase is de fase waarin je bewust gaat oefenen, het bewust bekwamen. In deze fase moet je je nog volledig concentreren op datgene wat je wilt leren. Daarom kost het vaak nog energie. Hoe meer er geoefend wordt, hoe minder energie het gaat kosten. Het wordt uiteindelijk heel gewoon voor je.

In de laatste fase, onbewust bekwaam, kun je weer aandacht geven aan andere leerprocessen.

Om iets te leren zul je dus eerst door de fase heen moeten waar je moet verduren dat je iets nog niet kunt. Eén van de zinvolle overtuigingen in deze fase is:

Mislukking bestaat niet, alleen feedback

 

Afleren

Soms zul je ervaren dat je in het leerproces teruggaat. Je bent ergens goed in en in een training worden je zaken aangereikt waarmee je nog beter kunt worden in datgene wat je doet.  Soms zul je daarvoor ook vaardigheden moeten afleren. Vergelijk het met een sporter die een nieuwe techniek wil aanleren. Meestal zullen de resultaten in het begin verminderen, met als einddoel het verbeteren ervan. Je doorloopt dan als het ware de leerfasen in omgekeerde volgorde om bewust onbekwaam te worden in die dingen die nog niet helemaal effectief zijn. Vervolgens ga je in de fase van het bewust bekwamen nieuwe gedragsalternatieven toevoegen, zodat je uiteindelijk onbewust bekwaam bent in de dingen die wel effectief zijn.

Bij afleren ga je van fase 4 naar fase 2 en bij aanleren ga je van fase 2 naar fase 4.

Comfortzone

In fase 2 ben je uit je comfortzone geraakt en dat kan ongemakkelijk voelen, kenmerkend is het gevoel van verwarring en dat maakt vaak dat je jezelf vragen gaat stellen.

Waarom zou ik dit dan doen?

Waarom is dat belangrijk voor mij?

Zou ik het wel kunnen?

Geloof ik in mijn eigen kwaliteiten?

Het is nu dus tijd om op zoek te gaan naar motivatie en jezelf te overtuigen van de haalbaarheid van de doelen die je jezelf gaat stellen.

Leren is ook een beetje uit je ‘comfort’ stappen.

Stress, stretch, comfort

De ‘gemakkelijke weg’

In fase 2 ben je uit je comfortzone geraakt en dat kan ongemakkelijk voelen, zoals gezegd is het is het gevoel van verwarring en dat maakt vaak dat je jezelf vragen gaat stellen kenmerkend. Vaak willen we dan de bypass doen, meteen oversteken naar fase 3 of 4. Soms werkt het, heel vaak echter niet.

NLP DIPPEN en DIMMEN: Oplossingsgericht Werk

NLP DIPPEN en DIMMEN: Oplossingsgericht Werk

Oplossingsgericht WerkDippen en Dimmen Richt je je op wat je wilt, of op wat je niet wilt? Ga je uit van ‘Denken in Problemen (DIPPEN)’ of ‘Denken in Mogelijkheden (DIMMEN)’? Bij De eerste verdieping denken we vanuit de ‘Wat Werkt Wel-regel’. En dat is meer dan een...

NLP Submodaliteiten: een krachtige manier om je blik te verruimen!

NLP Submodaliteiten: een krachtige manier om je blik te verruimen!

SubmodaliteitenEen krachtige manier om je blik te verruimen Submodaliteiten zijn de kleinste bouwstenen van onze gedachten. Onze gedachten bouwen we op door beeld, gevoel en woorden van binnen te combineren. Dat doe je beslist in bijna alle gevallen onbewust en...

NLP Herkaderen: bekijk het eens anders!

NLP Herkaderen: bekijk het eens anders!

HerkaderenBekijk het eens anders! Herkaderen is de techniek achter positief denken. Want vaak is een probleem een probleem vanwege het perspectief! Definitie van herkaderen: de betekenis van een verschijnsel veranderen door het in een ander kader te plaatsen. Globaal...