Herkaderen

Bekijk het eens anders!

Herkaderen is de techniek achter positief denken. Want vaak is een probleem een probleem vanwege het perspectief!

Definitie van herkaderen: de betekenis van een verschijnsel veranderen door het in een ander kader te plaatsen.

Globaal zijn er drie typen van herkaderen:

 • CONTEXT-herkadering
  Inhoud/gedrag blijft hetzelfde, verander de context (bijv. van tijd/plaats/….) Stel jezelf de vraag: “in welke context/situatie zou dit gedrag (wel) gepast/geschikt zijn/een positieve betekenis krijgen?”
  Kortom: bedenk een andere context waarin de betrokkene op hetzelfde gedrag anders zal reageren.
 • BEDOELING-herkadering
  Inhoud/gedrag blijft hetzelfde, door middel van upchunken verandert de betekenis. Stel jezelf de vraag: “Welke positieve bedoeling zou er achter dit gedrag kunnen zitten?” of “Wat kan dit gedrag nog meer betekenen?” of “Wat heeft deze persoon niet opgemerkt (in deze context) waardoor een andere betekenis ontstaat en zijn respons anders zal zijn?”
 • INHOUDS-herkadering
  Je verandert de structuur van de inhoud, en daardoor verandert automatisch de betekenis (werken met submodaliteiten, tijdlijn-processen e.d.).

Alfred Korzybski

Alfred Korzybski

Alfred Korzybski, 1933 “Science and Sanity”: All meaning is context depended. There is no content in content worth knowing. The only content worth knowing is: context, process, structure.

Ofwel: Betekenis is afhankelijk van: context, proces en structuur

NLP DIPPEN en DIMMEN: Oplossingsgericht Werk

NLP DIPPEN en DIMMEN: Oplossingsgericht Werk

Oplossingsgericht WerkDippen en Dimmen Richt je je op wat je wilt, of op wat je niet wilt? Ga je uit van ‘Denken in Problemen (DIPPEN)’ of ‘Denken in Mogelijkheden (DIMMEN)’? Bij De eerste verdieping denken we vanuit de ‘Wat Werkt Wel-regel’. En dat is meer dan een...

NLP Submodaliteiten: een krachtige manier om je blik te verruimen!

NLP Submodaliteiten: een krachtige manier om je blik te verruimen!

SubmodaliteitenEen krachtige manier om je blik te verruimen Submodaliteiten zijn de kleinste bouwstenen van onze gedachten. Onze gedachten bouwen we op door beeld, gevoel en woorden van binnen te combineren. Dat doe je beslist in bijna alle gevallen onbewust en...

NLP & Predicaten: zorgen dat je woorden gehoord worden!

NLP & Predicaten: zorgen dat je woorden gehoord worden!

PredicatenNLP &Predicaten: wat je zegt is altijd waar! Predicaten is een onderwerp dat samenhangt met taal. Taal is, ook al ben je je daar vaak niet van bewust, een super belangrijk onderwerp in hoe je in het leven staat. Waarom? In feite praat je de hele dag...