NLP en de werking van het brein

Hoe zit het nu eigenlijk in elkaar?

In de tijd dat NLP ontwikkeld werd, was er nog niet zoveel kennis over het brein als nu. Voor veel mensen is het fijn om ook te begrijpen hoe het kan dat iets werkt. NLP-modellen werken, de neuropsychologie biedt de verklaring. Daarom vinden wij de combinatie zo fijn!

Het brein

In NLP werken we veel vanuit een visie over de verschillende breindelen en –functies. Het is dus goed te weten, hoe het brein werkt. Je brein bestaat uit heel veel verschillende onderdelen. Voor nu is de volgende generalisatie voldoende:

Allereerst bestaat je brein uit een denkgedeelte en een voelgedeelte. Het denkgedeelte heet neo-cortex en is voor veel mensen het ‘hoofdkwartier’.

  • Het denkgedeelte kan goed analyseren, op een rijtje zetten, opties verzinnen etc. Wat het denkbrein niet kan is beslissen wat je wil.
  • Het voelbrein, ook wel limbisch stelsel genoemd, reageert op alle lichamelijke sensaties die het krijgt van de zintuigen en dat clustert het tot een ‘gevoel’. Het voelbrein kan wel beslissen. Op basis van de gevoelssensaties beslist het ‘ja’ of ‘nee’. Het voelbrein reageert primair in ‘leuk’ of ‘niet leuk’, ‘gaan’ of ‘blijven’, ‘eropaf’ of ‘er vandaan’.

Ten tweede is er het onderscheid tussen je rechterdenkbrein en je linkerdenkbrein. Je rechterbrein denkt in mogelijkheden, in plaatjes en niet-talig. Je linkerdenkbrein denkt in causaliteit, volgordelijk en talig. En daarmee vaak ook in oordeel. Je linkerdenkbrein is vaak een beetje een zeikerd, een stemmetje dat betekenis geeft aan alle gebeurtenissen om je heen. Alleen doet hij dat lang niet altijd even vriendelijk.

dev image nlp en de werking van het brein 2

Wat er bij veel mensen aan de hand is, is dat één van de breindelen een te grote rol is gaan spelen. Bijvoorbeeld: Iemand die alleen maar dingen analyseert, steeds weer nieuwe ideeën heeft maar er niets mee doet en geen keuzes kan maken functioneert (te) veel met zijn linkerdenkbrein. Iemand die alles leuk vindt, overal enthousiast van wordt en niet relativeert, óf iemand die juist overal bang voor is, overal somber van wordt en niet relativeert (Ieoor uit Winnie de Pooh) heeft een sterk voelbrein zonder de rem van het denkbrein. Als alle breindelen goed samenwerken dan ervaren we balans. Het goede nieuws is, we kunnen ons brein leren hoe dat vaker en meer te bereiken!

Er bestaat ook nog zoiets als de prefontale cortex. Dat is kort gezegd het beschouwende brein. Dat brein heeft door, als een soort toeschouwer van jezelf, of iets wel of niet goed gaat en of er verbetering in zit. Bij verandering is dit een heel belangrijk breindeel, vandaar dat binnen NLP het bewustmaken van onbewuste processen zo veel plek inneemt.

NLP DIPPEN en DIMMEN: Oplossingsgericht Werk

NLP DIPPEN en DIMMEN: Oplossingsgericht Werk

Oplossingsgericht WerkDippen en Dimmen Richt je je op wat je wilt, of op wat je niet wilt? Ga je uit van ‘Denken in Problemen (DIPPEN)’ of ‘Denken in Mogelijkheden (DIMMEN)’? Bij De eerste verdieping denken we vanuit de ‘Wat Werkt Wel-regel’. En dat is meer dan een...

NLP Submodaliteiten: een krachtige manier om je blik te verruimen!

NLP Submodaliteiten: een krachtige manier om je blik te verruimen!

SubmodaliteitenEen krachtige manier om je blik te verruimen Submodaliteiten zijn de kleinste bouwstenen van onze gedachten. Onze gedachten bouwen we op door beeld, gevoel en woorden van binnen te combineren. Dat doe je beslist in bijna alle gevallen onbewust en...

NLP Herkaderen: bekijk het eens anders!

NLP Herkaderen: bekijk het eens anders!

HerkaderenBekijk het eens anders! Herkaderen is de techniek achter positief denken. Want vaak is een probleem een probleem vanwege het perspectief! Definitie van herkaderen: de betekenis van een verschijnsel veranderen door het in een ander kader te plaatsen. Globaal...