Oogpatronen

Gedachtenlezen bestaat niet, of toch wel?

Zou je aan de buitenkant van iemand kunnen zien hoe iemand aan de binnenkant denkt? Dat lijkt op magie, maar het heeft eigenlijk alleen maar te maken met de onbewuste oogpatronen die mensen maken. De oogbewegingen geven namelijk aan welk systeem iemand gebruikt om bij de intern opgeslagen informatie te komen. Aan de oogpatronen kan je dus aflezen of iemand in beelden, geluiden of gevoelssensaties denkt.

Al in 1890 publiceerde de Amerikaanse psycholoog William James al iets over oogpatronen. Pas in 1976 begonnen Bandler en Grinder te onderzoeken welk verband er bestond tussen oogpatronen en zintuiglijke beleving, zoals het oproepen van beelden, geluiden en gevoelens. In 1977 deed Robert Dilts verder onderzoek naar het verband tussen oogpatronen en de werking van de hersenen en de functies van beide hersenhelften. Hij ontdekte dat oogbewegingen in verband staan met het activeren van verschillende delen van de hersenen. De ogen bewegen als het ware naar die plaats waar de informatie in de hersenen is opgeslagen.

Proefpersonen werd de opdracht gegeven zich iets te herinneren en om iets te construeren. De oogbewegingen gingen achtereenvolgens naar rechts en links (vanuit het gezichtspunt van de observator). De vragen werden vervolgens opgedeeld in zes categorieën: visuele herinnering, visuele constructie, auditieve herinnering, auditieve constructie, auditief digitaal en kinesthetisch. Hierdoor kon er een duidelijk patroon herkend worden.

In hetzelfde onderzoek bleek ook dat bij 20% van de linkshandigen de oogbewegingen zijn omgedraaid ten opzichte van het hier beschreven diagram (zie volgende bladzijde).

Toelichting en voorbeelden

Vc Visuele Constructie

Beelden van dingen die men nog niet eerder heeft gezien. Wanneer mensen deze beelden in hun hoofd verzinnen, is er sprake van visuele constructie.

Vraag: “Hoe zou je kamer eruit zien wanneer die blauw was?”

Vh Visuele Herinnering

Beelden uit je herinnering oproepen, je dingen herinneren die je eerder gezien hebt. Overigens krijgen sommige mensen toegang tot visueel herinnerde dingen door voor zich uit te staren.

Vraag: “Welke kleur had je kamer waarin je opgegroeid bent?”

Ac Auditieve Constructie

Geluiden verzinnen die je nooit gehoord hebt.

Vraag: “Hoe zou het klinken wanneer ik de stem van Donald Duck had?”

Ah Auditieve Herinnering

Wanneer je geluiden of stemmen herinnert die je eerder gehoord hebt of dingen die je al eerder tegen jezelf gezegd hebt.

Vraag: “Wat was het laatste dat ik gezegd heb?” of “Hoe klinkt de stem van je moeder?”

K Kinesthetisch

Mensen kijken gewoonlijk in deze richting bij het bepalen van hun gevoelens.

Vraag: “Hoe voelt het wanneer je een nat tapijt aanraakt?”

Ad Auditief Digitaal

Onze ogen gaan in deze richting wanneer wij in onszelf praten, interne dialoog.

Vraag: “Zeg de tekst van het Wilhelmus eens voor jezelf op?”

Diagram van oogpatronen

Blog Oogpatronen

Vc = Visuele constructie
Vh = Visuele herinnering
Ac = Auditieve constructie
Ah = Auditieve herinnering
K = Kinesthetisch (gevoel)
Ad = Auditief digitaal

NLP DIPPEN en DIMMEN: Oplossingsgericht Werk

NLP DIPPEN en DIMMEN: Oplossingsgericht Werk

Oplossingsgericht WerkDippen en Dimmen Richt je je op wat je wilt, of op wat je niet wilt? Ga je uit van ‘Denken in Problemen (DIPPEN)’ of ‘Denken in Mogelijkheden (DIMMEN)’? Bij De eerste verdieping denken we vanuit de ‘Wat Werkt Wel-regel’. En dat is meer dan een...

NLP Submodaliteiten: een krachtige manier om je blik te verruimen!

NLP Submodaliteiten: een krachtige manier om je blik te verruimen!

SubmodaliteitenEen krachtige manier om je blik te verruimen Submodaliteiten zijn de kleinste bouwstenen van onze gedachten. Onze gedachten bouwen we op door beeld, gevoel en woorden van binnen te combineren. Dat doe je beslist in bijna alle gevallen onbewust en...

NLP Herkaderen: bekijk het eens anders!

NLP Herkaderen: bekijk het eens anders!

HerkaderenBekijk het eens anders! Herkaderen is de techniek achter positief denken. Want vaak is een probleem een probleem vanwege het perspectief! Definitie van herkaderen: de betekenis van een verschijnsel veranderen door het in een ander kader te plaatsen. Globaal...