Rapport

Iemand zomaar eens leuk vinden, of juist niet. Hoe zit dan nou?

Soms heb je zomaar ‘instant’ een klik met iemand. En met anderen lijkt het maar nooit te lukken de communicatie echt vloeiend te laten lopen. Rapport is de NLP-term die we gebruiken voor situaties waarin het contact als vanzelf en moeiteloos lijkt te verlopen. En hoe meer je rapport snapt, hoe makkelijker je dat kan gaan creëren.

rapport-niet

Deze vorm van Rapport bedoelen we dus niet…

Rapport is de basis van communicatie. Communicatie is een proces waarin een boodschap wordt verzonden, de ander de boodschap verwerkt (een interne voorstelling maakt) en op basis daarvan weer een reactie geeft. In het NLP Communicatiemodel wordt dit proces nauwkeurig beschreven. Naarmate de boodschapper en de ontvanger meer met respect en wederzijdse ontvankelijkheid betrokken zijn, zal de communicatie beter verlopen.

Extern gedrag bestaat uit fysiologie (houding, gebaren) en tonaliteit (intonatie) en woorden. In 1970 heeft Ray Birdwhistell onderzoek gedaan naar de invloed van deze factoren op het effect van de communicatie. Hij onderzocht dat bij ‘spoken speech’ en met name bij incongruente communicatie (daar waar de verschillende factoren elkaar tegenspreken) en stelde daarbij vast dat het effect van communicatie voor 55% bepaald wordt door de fysiologie, voor 38% door de tonaliteit en voor 7% door de woorden. Bij het maken van rapport maken we gebruik van deze bevindingen door met name op het vlak van fysiologie bij de ander aan te sluiten.

Op die manier kunnen we op alle Neurologische Niveaus aansluiting vinden. Vooral het aansluiten bij de persoonlijke waarden of de missie van de ander kan voor zeer diep rapport zorgen. Om daar te komen zal in veel situaties eerst op de andere neurologische niveaus rapport gemaakt moeten worden.

[kader]“Met rapport kan alles, zonder rapport kan niets.”[/kader]

Kortom: rapport is een proces van volgen en leiden. Wil je dat de ander met jou ‘meegaat’, dan zul je je eerst op de ander moeten richten . Van daaruit zal je de ander veel gemakkelijker met je kunnen ‘meenemen’.

[kader]Definitie: rapport is een toestand die gekenmerkt wordt door wederzijdse ontvankelijkheid en respect. In zo’n situatie blijkt dat de gegeven suggesties onvoorwaardelijk worden geaccepteerd.[/kader]

Aandacht en insluiten
Zonder aandacht en positieve intentie geen rapport. Ofwel, het hebben van een positieve interne voorstelling over het wereldmodel van de ander is een essentiële voorwaarde voor het maken van rapport. En daarvoor is weer het volledig insluiten van de ander nodig.

Bouwsteen_Rapport
NLP DIPPEN en DIMMEN: Oplossingsgericht Werk

NLP DIPPEN en DIMMEN: Oplossingsgericht Werk

Oplossingsgericht WerkDippen en Dimmen Richt je je op wat je wilt, of op wat je niet wilt? Ga je uit van ‘Denken in Problemen (DIPPEN)’ of ‘Denken in Mogelijkheden (DIMMEN)’? Bij De eerste verdieping denken we vanuit de ‘Wat Werkt Wel-regel’. En dat is meer dan een...

NLP Submodaliteiten: een krachtige manier om je blik te verruimen!

NLP Submodaliteiten: een krachtige manier om je blik te verruimen!

SubmodaliteitenEen krachtige manier om je blik te verruimen Submodaliteiten zijn de kleinste bouwstenen van onze gedachten. Onze gedachten bouwen we op door beeld, gevoel en woorden van binnen te combineren. Dat doe je beslist in bijna alle gevallen onbewust en...

NLP Herkaderen: bekijk het eens anders!

NLP Herkaderen: bekijk het eens anders!

HerkaderenBekijk het eens anders! Herkaderen is de techniek achter positief denken. Want vaak is een probleem een probleem vanwege het perspectief! Definitie van herkaderen: de betekenis van een verschijnsel veranderen door het in een ander kader te plaatsen. Globaal...