Representatiesystemen

Voelen ruiken proeven en de grote impact van je zintuigen op hoe je je voelt

Onze zintuigen spelen een belangrijke rol in de communicatie. Communicatie start met zintuiglijk waarnemen. Je ziet iets, je hoort iets, je voelt iets, je ruikt of je proeft iets en je reageert.

De verschillende manieren waarop we informatie verwerken, opslaan en opnieuw presenteren worden de representatiesystemen genoemd. Deze zijn:

  • Visueel zien: beelden
  • Auditief tonaal horen: geluid
  • Kinesthetisch voelen: stemming, aanraking en beweging
  • Gustatoir proeven: smaak
  • Olfactorisch ruiken: geur
  • Auditief digitaal redeneren: met jezelf praten, interne dialoog

Vaak hebben mensen een voorkeur voor een van de systemen.

Hoe herken je de voorkeur van mensen?

V: Visueel

Mensen die visueel zijn ingesteld staan of zitten vaak met opgeheven hoofd en/of lichaam en met hun ogen omhoog gericht. Zij ademen vanuit het bovenste deel van hun longen. Ze zitten vaak naar voren op hun stoel en zijn meestal goed georganiseerde, keurige, goed verzorgde mensen, die een regelmatig leven leiden. Zij onthouden door het zien van beelden en zijn minder gauw afgeleid door lawaai. Vaak vinden zij het niet makkelijk om mondelinge aanwijzingen te onthouden, omdat hun gedachten geneigd zijn af te dwalen. Visueel ingestelde mensen zullen geïnteresseerd zijn in hoe je programma eruit ZIET. Uiterlijk is voor hen belangrijk. Ze zijn vaak mager en soms heel dik.

A: Auditief tonaal

Mensen die auditief ingesteld zijn, bewegen hun ogen naar opzij (denk aan Ruud Lubbers). Zij ademen vanuit het midden van de borstkas. Een karakteristieke eigenschap is dat zij in zichzelf praten (sommigen bewegen zelfs hun lippen terwijl ze in zichzelf spreken) en dat ze gemakkelijk worden afgeleid door lawaai. Zij kunnen je woorden gemakkelijk herhalen, leren door te luisteren en houden gewoonlijk van muziek en telefoneren. Zij onthouden door middel van stappen, procedures en volgordes (volgordegewijs). Auditief ingestelde mensen vinden het prettig te worden VERTELD of ze het goed doen en reageren op een bepaalde toon van de stem of groep woorden. Zij zullen geïnteresseerd zijn in wat je over je programma te zeggen hebt.

K: Kinesthetisch

Een karakteristieke eigenschap van mensen die kinesthetisch zijn ingesteld is dat zij vanuit het onderste deel van hun longen ademen, zodat je hun maag tijdens het ademen ziet bewegen. Vaak bewegen en spreken ze heel langzaam. Zij zijn gevoelig voor fysieke beloningen, zoals schouderklopjes, etc. Zij gaan ook dichter bij mensen staan dan visueel ingestelde mensen. Zij onthouden door iets te doen of ergens doorheen te wandelen. Ze zullen in je programma geïnteresseerd zijn wanneer zij vinden dat het GOED AANVOELT.

Ad: Auditief digitaal

Deze mensen praten vrij veel in zichzelf. Zij willen weten of je programma “ergens op slaat”. Auditief digitaal ingestelde mensen kunnen ook eigenschappen van andere representatiesystemen vertonen.

NLP DIPPEN en DIMMEN: Oplossingsgericht Werk

NLP DIPPEN en DIMMEN: Oplossingsgericht Werk

Oplossingsgericht WerkDippen en Dimmen Richt je je op wat je wilt, of op wat je niet wilt? Ga je uit van ‘Denken in Problemen (DIPPEN)’ of ‘Denken in Mogelijkheden (DIMMEN)’? Bij De eerste verdieping denken we vanuit de ‘Wat Werkt Wel-regel’. En dat is meer dan een...

NLP Submodaliteiten: een krachtige manier om je blik te verruimen!

NLP Submodaliteiten: een krachtige manier om je blik te verruimen!

SubmodaliteitenEen krachtige manier om je blik te verruimen Submodaliteiten zijn de kleinste bouwstenen van onze gedachten. Onze gedachten bouwen we op door beeld, gevoel en woorden van binnen te combineren. Dat doe je beslist in bijna alle gevallen onbewust en...

NLP Herkaderen: bekijk het eens anders!

NLP Herkaderen: bekijk het eens anders!

HerkaderenBekijk het eens anders! Herkaderen is de techniek achter positief denken. Want vaak is een probleem een probleem vanwege het perspectief! Definitie van herkaderen: de betekenis van een verschijnsel veranderen door het in een ander kader te plaatsen. Globaal...