Tijd

Hoe laat? Wanneer? Over de persoonlijk beleving van tijd

Tijd is één van de onbewuste filters in het NLP communicatie model. Tijd is een heel objectief gegeven, maar de beleving van tijd en hoe we omgaan met tijd is heel erg subjectief. Ga maar na wat de een te laat komen vindt, vindt de ander op tijd. Wat de een een strakke planning vindt, vindt de ander chaos. Hoe je tijd ervaart en er gebruik van maakt is dus heel persoonlijk, en helaas door de verschillen vaak een bron van ergernis en conflicten.

De verschillen worden onder andere gevormd doordat we in verschillende mate met onze gedachten in het heden, verleden en in de toekomst zijn. Verder zijn er mensen die meer ‘’last’ hebben van emotionele gebeurtenissen uit het verleden en mensen die dat minder hebben. Dat alles heeft te maken met hoe je in je hersenen tijd en gebeurtenissen organiseert.

Tijdbalk NLP verleden - heden - toekomst

Niet alleen verklaart het communicatie-model de grote verschillen in tijdsbeleving, het geeft je er ook meer grip op. Verder kun je met Timeline Therapy zorgen dat gebeurtenissen uit het verleden je minder beïnvloeden in het heden.

NLP DIPPEN en DIMMEN: Oplossingsgericht Werk

NLP DIPPEN en DIMMEN: Oplossingsgericht Werk

Oplossingsgericht WerkDippen en Dimmen Richt je je op wat je wilt, of op wat je niet wilt? Ga je uit van ‘Denken in Problemen (DIPPEN)’ of ‘Denken in Mogelijkheden (DIMMEN)’? Bij De eerste verdieping denken we vanuit de ‘Wat Werkt Wel-regel’. En dat is meer dan een...

NLP Submodaliteiten: een krachtige manier om je blik te verruimen!

NLP Submodaliteiten: een krachtige manier om je blik te verruimen!

SubmodaliteitenEen krachtige manier om je blik te verruimen Submodaliteiten zijn de kleinste bouwstenen van onze gedachten. Onze gedachten bouwen we op door beeld, gevoel en woorden van binnen te combineren. Dat doe je beslist in bijna alle gevallen onbewust en...

NLP Herkaderen: bekijk het eens anders!

NLP Herkaderen: bekijk het eens anders!

HerkaderenBekijk het eens anders! Herkaderen is de techniek achter positief denken. Want vaak is een probleem een probleem vanwege het perspectief! Definitie van herkaderen: de betekenis van een verschijnsel veranderen door het in een ander kader te plaatsen. Globaal...