Zintuiglijke scherpzinnigheid

Je weet niet wat je ziet!

Elke verandering aan de binnenkant geeft een verandering aan de buitenkant. Zintuiglijke scherpzinnigheid is een heel belangrijk onderwerp in de opleidingen op het gebied van coachen die we geven. Want….de meeste informatie haal je niet uit wat de cliënt zegt maar uit hoe de cliënt het zegt. De meeste verandering vindt onbewust plaats en vaak is de cliënt zich niet bewust waar het veranderpotentieel in hem of haar verborgen is. Door als coach heel goed waar te nemen bij welke woorden iemands zenuwstelsel reageert (met een stress-reactie of juist een ontspanningsreactie) kun je ontdekken waar het potentieel verstopt zit.

Ook als coach naar jezelf toe is zintuiglijke scherpzinnigheid een belangrijk onderwerp. Dit heeft dan weer alles te maken met de werking van spiegelneuronen. Dat is de term voor een klein klompje hersencellen dat als functie heeft in te voelen wat andere mensen voelen. Als jij goed in staat bent bij jezelf waar te nemen wat je denkt en voelt, en hoe dat samenhangt met wat je cliënt denkt en voelt, dan zul je veel effectievere interventies kunnen doen. Leuk toch?

Kalibreren (visueel)

Bandler en Grinder ontdekten dat mensen van het ene op het andere moment uiterst kleine veranderingen ondergaan en dat die veranderingen betekenis hebben, indien je over voldoende zintuiglijke scherpzinnigheid beschikt kun je daar gebruik van maken!
Er zijn vijf kenmerken voor kalibreren (observeren)

1: kleur van de huid                                       licht <-> donker

2: spanning van de huid                                glimmend <-> dof symmetrisch <-> asymmetrisch

3: ademhaling                                                snel <-> langzaam        hoog <-> laag

4: grootte van de onderlip                              lijnen <-> geen lijnen

5: ogen scherp <-> niet scherp                      pupillen verwijd <-> pupillen niet verwijd

NLP DIPPEN en DIMMEN: Oplossingsgericht Werk

NLP DIPPEN en DIMMEN: Oplossingsgericht Werk

Oplossingsgericht WerkDippen en Dimmen Richt je je op wat je wilt, of op wat je niet wilt? Ga je uit van ‘Denken in Problemen (DIPPEN)’ of ‘Denken in Mogelijkheden (DIMMEN)’? Bij De eerste verdieping denken we vanuit de ‘Wat Werkt Wel-regel’. En dat is meer dan een...

NLP Submodaliteiten: een krachtige manier om je blik te verruimen!

NLP Submodaliteiten: een krachtige manier om je blik te verruimen!

SubmodaliteitenEen krachtige manier om je blik te verruimen Submodaliteiten zijn de kleinste bouwstenen van onze gedachten. Onze gedachten bouwen we op door beeld, gevoel en woorden van binnen te combineren. Dat doe je beslist in bijna alle gevallen onbewust en...

NLP Herkaderen: bekijk het eens anders!

NLP Herkaderen: bekijk het eens anders!

HerkaderenBekijk het eens anders! Herkaderen is de techniek achter positief denken. Want vaak is een probleem een probleem vanwege het perspectief! Definitie van herkaderen: de betekenis van een verschijnsel veranderen door het in een ander kader te plaatsen. Globaal...